Klarigoj pri la vortanalizo de la Revo-artikoloj

La celo de la analizo estas trovi evidentajn tajperarojn en artikolojn sed ankaŭ vortojn, kiuj estas uzataj en la artikoloj, sed mem mankas en Revo.

Atentu, ke la vortanalizilo estas nek perfekta nek tiel inteligenta, ke ĝi povus decidi, ĉu ne bone analizita vorto estas erara aŭ nealizebla pro manko en la analizilo mem, aŭ eble fremdlingva vorto. Simple ĝi helpas redukti homan kontrollegadon al kelkaj rimarkindaj lokoj. Markita vorto ofte ne estas nepre korektinda aŭ aldoninda en Revo. Necesas prijuĝokapablo de homo por decidi, ĉu kaj - se jes - kion fari.

Por prijuĝi, helpas kompreni, ke la vortanalizilo laboras laŭ la sekvaj du fazoj:

  1. Tekstdismeta fazo: la teksto estas dividata je e-aj vortoj, numeroj, ne-vortaj signoj. Tio ankoraŭ ne funkcias perfekte, aparte, vortoj kun enaj krampoj aŭ ne-literaj signoj estas rekonitaj kiel pluraj vortetoj.
  2. Vortanaliza fazo: La vortoj estas analizataj laŭ gramatikaj reguloj de La reguloj estas estas sufiĉe striktaj, ekz. "in" estas aplikebla nur al bestoj (inklusive la homo). Tial esceptaj, neregulaj aŭ maloftaj vortkunmetoj eble ne analiziĝas. Kelkaj tamen estas en aparta listo.

Vortoj ne-esperantaj aŭ neregule formitaj, sed aperantaj en citaĵoj estas registritaj en verda listo.

Jen ekzemploj kiel pritaksi markitajn mankojn:

(1) Vortoj markitaj tiel ne estis analizeblaj. Jen kelkaj eblaj kaŭzoj:

(2) Vortoj markitaj tiel (?) havas pli ol tri radikojn, kio estas relative malofte, kaj povas signi misanalizitan vorton. Se ne temas pri tajperaro en la artikolo, ni aldonu ĝin al la verda listo. Momente ankaŭ kuntiritaj vortoj (nehavantaj ~) estas markitaj tiel, por pli facile trovi neregulaĵojn.

(3) Vortoj markitaj tiel estas sur la verda listo, t.e. aŭ ili estas evitindaj, sed permesitaj en la propra artikolo aŭ ili estas aparte permesitaj vortoj en tiu ĉi artikolo; ĝustaj, kvankam misanalizataj de la vortanalizilo; krome: fremdlingvaj nomoj, mallongigoj, formuloj, kiuj aperas nur tie ĉi, sed ne estas e-aj vortoj el la ĝenerala vortstoko.